De Prins Clausschool is vanaf dit schooljaar een samenwerking aangegaan met Linfano.

De school heeft bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen. De dirigent of een docent van Linfano, gaat in de groepen 5, 6 en 7 les geven. De leerlingen leren zo een  (fanfare)instrument bespelen. Tijdens de muzieklessen in de groepen zijn de leerkrachten aanwezig, zij oefenen en leren mee met de groep zodat zij na 3 jaar de lessen kunnen overnemen.

Na schooltijd krijgen de leerlingen die dit graag willen de gelegenheid deel te nemen aan het schoolorkest dat onder leiding staat van de dirigent of docent van Linfano. Tijdens schoolactiviteiten, zoals Sinterklaas, vieringen, etc. zal het schoolorkest optreden.

Door de samenwerking met de Prins Clausschool verwacht Linfano een goede instroom van jonge mensen bij de muziekvereniging.